{lang: 'hu'}

Összedobtam egy egyszerű függvényt, amivel egy megadott szóhoz -val, -vel ragot lehet képezni (pl. alma -> almával). Egyenlőre javascript-ben van megírva, de kérés alapján php-ra is simán átírható. A tévedés jogát fenntartom, ha találtok olyan esetet, amikor nem jól működik, akkor hozzászólásban várom a szót. (lehetséges, hogy valamelyik speciális magánhangzó páros kimaradt a listából) Tehát a függvény:

UPDATE: kód frissítve, köszönet az észrevételekért és a javítási javaslatokért!

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
function addWithTermination(word) {
 
  var vowels = [
    'a', 'á',
    'e', 'é',
    'i', 'í',
    'o', 'ó',
    'ö', 'ő',
    'u', 'ú',
    'ü', 'ű'
    ],
    terminations = {
      'val': ['a', 'ae', 'aé', 'ai', 'aí', 'á', 'ái', 'áí', 'o', 'oi', 'ó', 'u', 'ú'],
      'vel': ['e', 'ei', 'é', 'i', 'í', 'ö', 'ő', 'ü', 'ű']
    },
    specialConsonants = [ 'cs', 'gy', 'sz', 'ty', 'zs' ],
    specialDoubleConsonants = [ 'ccs', 'ggy', 'ssz', 'tty' ],
    exceptions = {
      'val': ['íj', 'híd', 'díj'],
      'vel': []
    },
    lastCharIndex = word.length - 1,
    lastChar = word[lastCharIndex],
    vowelsAsString = vowels.join(''),
    vowelsPattern = new RegExp('[' + vowelsAsString + ']', 'ig'),
    vowelsMatch = word.match(vowelsPattern),
    lastTwoVowels = [],
    lastTwoVowelsAsString, termination;
 
  if (exceptions.val.indexOf(word) !== -1) {
    termination = 'val';
  }
  else if (exceptions.vel.indexOf(word) !== -1) {
    termination = 'vel';
  }
  else if (vowelsMatch.length > 1) {
    /* Több magánhagzó van a szóban */
    lastTwoVowels.push(vowelsMatch[vowelsMatch.length - 2]);
    lastTwoVowels.push(vowelsMatch[vowelsMatch.length - 1]);
    lastTwoVowelsAsString = lastTwoVowels.join('');
 
    if (terminations.val.indexOf(lastTwoVowelsAsString) === -1 && terminations.vel.indexOf(lastTwoVowelsAsString) === -1) { /* A magánhagzó pár nem egy speciális pár */
      termination = terminations.val.indexOf(lastTwoVowels[1]) === -1 ? 'vel' : 'val';
    }
    else {
      /* A magánhagzó pár egy speciális pár */
      termination = terminations.val.indexOf(lastTwoVowelsAsString) === -1 ? 'vel' : 'val';
    }
  }
  else if (vowelsMatch.length === 1) {
    /* Csak egy magánhangzó van a szóban */
    termination = terminations.val.indexOf(vowelsMatch[vowelsMatch.length - 1]) === -1 ? 'vel' : 'val';
  }
  else {
    /* Ilyen szó nincs */
    return word;
  }
 
  if (vowels.indexOf(lastChar) !== -1) {
    if (vowels.indexOf(lastChar) % 2 === 0) {
        /*
         * Az utolsó karakter magánhangzó és ha
         * nem ékezetes, akkor ékezetessé kell tenni
         */
      word = word.substring(0, lastCharIndex) + vowels[vowels.indexOf(lastChar) + 1];
    }
  }
  else {
    if(word[lastCharIndex - 1] !== word[lastCharIndex]) {
      /*
       * Az utolsó karakter mássalhangzó, így
       * ha nem kettős mássalhangzó alapból,
       * akkor megkell kettőzni
       */
      if(specialConsonants.indexOf(word.substr(lastCharIndex - 1)) !== -1 && specialDoubleConsonants.indexOf(word.substr(lastCharIndex - 2)) === -1) {
        /*
         * Az utolsó két karatkter: 'cs', 'gy', 'sz', 'ty' vagy 'zs',
         * ezeknél az első karaktert duplázzuk
         */
 
        word = word.substr(0, lastCharIndex) + word[lastCharIndex - 1] + word[lastCharIndex];
      }
      else if(specialDoubleConsonants.indexOf(word.substr(lastCharIndex - 2)) === -1) {
        word += word[lastCharIndex];
      }
 
    }
 
    /*
     * Mássalhangzóra végződés esetén mindenképp
     * törölni kell a -val, -vel ragból a v-t
     */
    termination = termination.substring(1);
  }
 
  word += termination;
 
  return word;
}